Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi (tr)

1- Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirlenmiş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeği ile birlikte 5 lastiği mükemmel durumda, ( avadanlıklar, ilgili belgeler ve trafik ruhsat nağmesi gibi) tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde geri verebileceğini kabul etmiştir.

2- Kiralamış olduğum araçla kendim ölüm veya yaralamalı kazalarda kusurum olsun veya olmasın hiçbir şekilde tazminat hakkım olmadığını kabul ediyorum.

3- Kiracı aşağıda sayılan durumlarda aracı hiçbir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder.

A- Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın ve diğer gayri işlerde,

B- Kiralayanın izni olmadan başka bir aracın ya da nesnelerin çekilmesinde, itilmesine ve yüklenerek taşınmasında

C- Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,

D- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşımasında,

E- Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında ve uyuşturucu madde taşımasında,

F- Ödeme şekli nasıl olursa olsun ister sözlü sözleşme ile ister Vaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada kullanamaz.

G- Kiralayanın alkollü şekilde kaza yapması durumunda alkol ve promil değeri kaç olursa olsun kaskoyu gözetmeksizin aracın hasarını ödemekle zorunludur ve araç yapılana kadar ki geçen iş kaybını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

H- araçla kaza yapma durumunda en geç 24 saatte anlaşmalı veya trafik tutanak ve raporları teslim etmelidir. Aksi taktirde sigorta geçersiz olup kullanıcı zararın tamamını ödemek zorundadır.

4- Kiralayan günlük mali ve mesuliyet sigortası 5 Euro yaptırmadı taktirde ön cam lastik, ayna ve aracın kasko değer fiyatının %5 muafiyet bedelini öder. Günlük keme sınırı 200 km dir. Aylık kiralamada toplam kullanım hakkı 3000 KM ile sınırlıdır. Km aşımları KM başına 2 tl + KDV’den ücretlendirecektir.

5- Araç kiralayan kişi trafik cezaları ve HGS ücreti vs durumlar için kredi kartından aracın segmentine göre en az 3000 TL provizyon çektirmek zorundadır, provizyon standart olmayıp aracın sınıfına marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir.

6- Araç kiralayan gurbetçi müşteriler için kartı olmayan müşterilerden 200 Euro depozito nakit alınıp trafik cezaları ve HGS aracın genel durumu kontrol edilip araçta herhangi bir sorun yoksa depozitosu teslim edilecektir.

7- Aracı kiralayan kişi ikinci ve üçüncü şahıslara kullandıramaz, kullandırdığı taktirde kaza durumunda tüm hesapları ödemekle beraber aracın iş kaybı, amortisman ve değer kayıplarını da öder.

8- Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 20 yaşını doldurmuş ve en az bir yıllık yerli ya da uluslararası ehliyetinin ibrazı gerekmektedir. Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı ya da üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiralayan aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalatır. Aksi halde tüm Sigortalar geçersiz olup kiralayan sözleşmeyi fes edebilir. Üst grup araçlarda muafiyetsiz tüm hasarları ödemekle zorunlu ve cam ve ayna kırılması, lastik ve Çizik, aracı kiralayan tahsil edecektir.

9- Aracın çalınması halinde araç bulunmazsa ve kasko ödemez ise kiracının aracın kasko değeri ve ödemenin yapılacağı güne kadar geçen günlerin kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

10- Kiralanan aracın anahtarları kayıp düşme sonucu kırıldığında kullanıcı yetkili serviste Orijinal anahtar setinin ücretini ödeyerek yaptırmayı kabul eder. Aracın iç aksamında (koltuk, tavan, döşeme vb. ) oluşan yırtılması, sigara yanığı vb hasarlığı kullanıcı ödemekle yükümlüdür.

11- Kiracı aracı kiralayana teslim anında araca ait resmi belgeleri ruhsatname ve plakaları iade etmediğinde, bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kira bedelini, kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ve kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

12- Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun ya da olmasın yetkili makamlarca müsaadesi ya da el konulması halinde geri alınması için her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.

13- Kiracı kira süresi içinde bu hastanın periyodik bakıma (Yağlama, yağ değişimi vb. ) yaptıracak

14- Kiralayan vasıtayı T.C. Karayolları trafik kanunları uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır. Bu sigorta teminat olarak kira döneminde aracın tabi olduğu sigorta poliçesinde kayıtlı limitlerle sınırlıdır. Bu miktarın üstündeki her türlü hukuki sorumluluk maddi ve manevi zarar, kiracıya ait olup poliçedeki limitler üstünde bir ödeme yapmak zorunda kalan kiralayan kiracıdan tahsil edebilir.

15- Kiralama süresini aşan müşteri birinci saat için kira bedelinin %30 unu, ikinci saat için yüzde altmışını, üçüncü saat aşıldıktan sonra bir günlük kira bedelinin tamamını ve kira süresinde plakaya yazılacak trafik cezalarına ödemeyi kabul etmiştir.

16- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave değişikliği hükümsüzdür.

17- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakların ya da aracı ve içindeki donanım, gereçlerin devir, temlik ve temin edemez veya bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhütte aykırılık aracın sahibine tazminat isteme hakkı doğurur.

18- Kiracının uzun dönem kiralamalarda, sözleşmeyi fes etmesi durumunda, kiracı aracın ÜÇ AYLIK CEZA BEDELİNİ ÖDER.

19- Kiracı aracı kiraladıktan sonra, motorda ve ön düzende oluşacak arızalardan sorumludur ve ödemeyi kabul eder.

20- Kiracı ile kiralayan arasında anlaşmazlık var GAZIANTEP MAHKEMELERI VE ICRA DAIRELERINDE Türk hukukuna göre çözümlenecektir.


Whatsapp Telefon