KVKK Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında Nural Car tarafından düzenlenmiştir. Bu metin, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği, hangi amaçlarla toplandığı ve hangi haklara sahip olduğunuz konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

 • Adı: Nural Car
 • Adresi: Kavaklık Mah. Ordu caddesi No:48/B - Şahinbey/GAZİANTEP
 • Telefon Numarası: +90 850 304 9190
 • E-posta Adresi: [email protected]

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Araç kiralama hizmetlerinin sağlanması
 • Kiralama sürecinin yönetilmesi ve takibi
 • Müşteri memnuniyeti ve iletişimin sağlanması
 • Hizmet kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. Kişisel Verilerin İşlenme Süreleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenir ve bu amaçlarla sınırlı olarak gerekli süre boyunca saklanır. İşleme amaçları sona erdiğinde veya yasal bir zorunluluk olmadıkça verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4. Kişisel Veri Kategorileri

Aşağıdaki kişisel veri kategorileri işlenebilir:

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası vb.)
 • İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi vb.)
 • Finansal bilgiler (kredi kartı bilgileri, banka hesap numaraları vb.)
 • Araç kiralama işlemiyle ilgili diğer bilgiler

5. Kişisel Veri İşleme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak elektronik ortamda ve/veya kağıt ortamında işlenebilir. Veri güvenliği ve gizliliği için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

7. İletişim Bilgileri

KVKK kapsamında haklarınızı kullanmak, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi iletmek veya veri işleme süreçlerine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle aşağıdaki iletişim bilgilerinden iletişime geçiniz:

 • Adres: Kavaklık Mah. Ordu caddesi No:48/B - Şahinbey/GAZİANTEP
 • Telefon Numarası: +90 850 304 9190
 • E-posta Adresi: [email protected]

8. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu Aydınlatma Metni, KVKK ve ilgili mevzuattaki değişiklikler doğrultusunda güncellenebilir. Yapılan değişikliklerden haberdar olmak için lütfen düzenli olarak kontrol ediniz.

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği ile ilgili haklarınızı korumak amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Whatsapp Telefon